×

Попередження

JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 43

Неділя, 13 вересня 2015 15:50

Виступ голови ОК 2015

Шановні учасники конференції! Дозвольте привітати у Ваших особах всю педагогічну громадськість області з початком нового 2015-2016 навчального року, побажати усім учасникам навчально-виховного процесу здоров’я, благополуччя, миру, процвітання і вагомих трудових ужинків на педагогічній ниві 

Галузь освіти є стратегічною, тому, що формує майбутнє країни і саме від неї залежить успішне наше завтра в цілому, і кожного громадянина окремо. І, мабуть, саме тому до нашої освітянської галузі завжди прикуто так багато уваги і з боку уряду, і з боку законотворців, і з боку громади. Освіта – одна з не багатьох галузей, яка на сьогодні працює на засадах сталого розвитку, проектуючи свої плани на майбутнє, проводячи курс реформування, курс інтеграційного руху вперед. 

Цьому сприяє зміцнення навчально-матеріальної бази, забезпечення рівного доступ до освітніх послуг, впровадження нових педагогічних технологій, проведення якісних підготовки і перепідготовки педагогічних кадрів, забезпечення відкритості та демократизація освіти. 

Головним в системі освіти ми вбачаємо учителя – особистість педагога. Будь-яке питання, що обговорюється в профспілках, базується на принципово ключовому понятті, це – педагогічні кадри, які є безцінним багатством освіти. Які б методи навчання не впроваджували, яке б обладнання до школи не привозили – головним, вічним і незмінним залишається в школі вчитель. Тільки педагог, його компетентність, творчість, ініціатива, здатні забезпечити виконання тих завдань, які сьогодні стоять перед освітянською галуззю. Підтвердженням цьому є те, що навіть у нелегких умовах сьогодення, професіоналізм педагогів утримує на досить високому щаблі рівень освіти Сумщини. Тож цілком закономірно, що забезпечуючи соціальний захист педагогічних кадрів, вся профспілкова громада робить великий внесок у зміцнення, утвердження, розбудову освітянської галузі нашої області. 

Особливість сьогодення полягає в тому, що виборним органам Профспілки доводиться здійснювати роботу щодо захисту соціально-економічних і трудових прав працівників освіти в умовах політичної та економічної нестабільності, а в останній час – і в умовах відстоювання незалежності країни. 

Поділяючи тривогу за майбутнє держави, її цілісність, а також оцінюючи ситуацію, в якій ми сьогодні опинилися, Профспілка не може не наполягати на забезпеченні гарантій, передбачених галузевим законодавством щодо забезпечення фінансування освіти у затверджених розмірах, встановлення рівня посадових окладів педагогічним працівникам відповідно 

до статті 57 Закону, розмір яких на даний час значно нижчий від законодавчо гарантованого. 

Та і зміна самого закону «Про освіту» викликає стурбованість Профспілки, адже не всі його статті відповідають сучасному уявленню про оптимальну організацію освітянської галузі. Обком профспілки активно долучився до обговорення цього проекту і направив свої пропозиції по ряду статей, які були прийняті до розгляду, про що нас проінформовано листом заступника міністра освіти І.Совсун. Однак «прийняті до розгляду» не значить враховані, і тому ми і надалі наполягатимемо на неприйнятності цього закону в такій формі. У більшості профспілчан виникає враження що автори згаданого законопроекту відірвалися від реалій сучасної школи. 

Загальне незадоволення освітян викликає постанова Кабміну щодо 20-відсоткової надбавки. По-різному ці питання вирішуються на місцях. Іноді доходить до парадоксів, коли ділять вчителів на сільських та міських, а іноді залишають 1% для того, щоби виконати постанову. Невдоволення викликає і різний стан виплат індексації заробітної плати в районах області. 

Подібний стан речей було обговорено на засіданні круглого столу при Сумській обласній адміністрації, і, як зазначив заступник губернатора Олександр Олексійович Марченко, «не припустимою є ситуація, коли в одній галузі в різних регіонах за одну й ту ж роботу люди отримують різну заробітну плату, і в подвійному неприпустимим є коли даний факт стосується одного регіону (області)». Про яку соціальну справедливість можна говорити, якщо, для прикладу, в Ямпільському районі в кошторисі видатків на рік не передбачено жодної копійки на індексацію заробітної плати. 

Після розгляду цього питання за зазначеному круглому столі ми сподіваємося на позитивні зміни. 

Шановні учасники конференції, стан законодавчої бази на сьогоднішній день міг бути ще гіршим, якби не позиція Профспілки, освітянської громади. Вдалось відстояти позиції щодо обмеження розміру пенсій, доплат за класне керівництво, завідування кабінетами, перевірку зошитів. Вдалося відстояти право педагогів на пенсії за вислугу років, яке планувалось зовсім скасувати. Але продовжуються намагання уряду збільшити наповненість класів, збільшити тижневе навчальне навантаження, збільшити відносний показник кількості студентів до одного викладача у вищій школі, відмінити ряд доплат педпрацівникам, збільшити відсотки надходження до пенсійного фонду, зробити повну середню освіту необов’язковою. Таким чином йдуть намагання вирішити фінансові проблеми за рахунок соціальної сфери, а не пошуку додаткових джерел наповнення бюджету. Всі ці питання знаходяться на постійному контролі нашої Профспілки. 

При затвердженні законів «Про Державний бюджет України на 2015 рік» та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» не враховано вимоги Профспілки про неприпустимість надання права Кабміну ручного управління питаннями фінансування галузі, нормуванням і оплатою праці. Натомість йому було надано право приймати рішення про застосування положень певних законів у порядку та розмірах, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів. 

Обсяги освітньої субвенції на цей рік затверджені Держбюджетом в розмірі 43,7 млрд. грн., з них розподілено між місцевими бюджетами 43,3 млрд. грн. Нерозподілена між районними та міськими бюджетами сума освітньої субвенції, а це 1% від затвердженого обсягу, складала на початок року 437 млн. гривень. При внесенні змін до Держбюджету, незважаючи на вимоги Профспілки про недопущення спрямування нерозподіленого резерву на інші цілі, резерв освітньої субвенції зменшено майже на 200,7 млн. гривень. 

А це значить, що з метою повноцінного фінансування галузі до освітян знову будуть намагатись застосовувати відпустки за власний рахунок, об’єднання класів, зменшення варіативної частини та інші непопулярні заходи - з чим категорично не погоджується Профспілка. 

Хочеться зазначити, що стурбованість Профспілки підтримується нашим Департаментом освіти і його директором Оленою Іванівною. Ніколи питання реорганізації, закриття класів чи закладів не стояло основним, а навпаки, проводячи політику соціального партнерства разом шукалися шляхи фінансування галузі на місцях, належних умов праці, вирішення інших проблемних питань. а головне, збереження найбільшої цінності в системі освіти – учителя, вихователя, або іншого працівника нашої галузі. 

Вже сьогодні Профспілка вносить наступні пропозиції до проекту Державного бюджету України на 2016 рік. 

Передбачити видатки на освіту в обсягах, що відповідають державним гарантіям, зазначеним в статті 61 Закону України «Про освіту», а саме не менше 10% національного доходу необхідних зокрема для: 

- реалізації гарантій педагогічним та науково-педагогічним працівникам щодо встановлення підвищених посадових окладів, ставок заробітної плати та доплат за наукові ступені і вчені звання відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту» та статті 59 Закону України «Про вищу освіту»; 

- забезпечення житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників, надання їм пільгових довгострокових кредитів на його будівництво і придбання відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту»; 

- забезпечення регулярного безкоштовного підвезення у сільській місцевості до місця роботи і додому відповідно до вимог Закону України «Про освіту»; 

- встановлення доплати протягом трьох років за першим місцем роботи педагогічним працівникам навчальних закладів, розташованих у сільській місцевості. 

Крім того, в проекті Держбюджету на 2016 рік необхідно передбачити видатки для: 

- реалізації положень статті 23 Закону України «Про наукову і науково- технічну діяльність» щодо встановлення ставок (окладів) науковим працівникам наукових установ, діяльність яких фінансується з бюджету, на рівні не нижче посадових ставок (окладів) викладачів відповідної кваліфікації вищих навчальних закладів; 

- виплати науково-педагогічним та науковим працівникам грошової допомоги при виході на пенсію відповідно до статті 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; 

- забезпечення пільгового проїзду у транспорті студентів та учнів професійно-технічних навчальних закладів. 

Не допустити при підготовці проекту Державного бюджету України на 2016 рік реалізації намірів, запропонованих Урядом у проекті Основних напрямів бюджетної політики на 2016 рік щодо: 

- ліквідації загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів,особливо у сільській місцевості; 

- збільшення кількості учнів у групах під час поділу класу при вивченні окремих предметів; 

- зменшення більш ніж у два з половиною рази кількості вищих навчальних закладів; 

- скасування доплат, надбавок, інших виплат, передбачених законодавством, під час роботи за сумісництвом. 

Профспілка вважає, що піднесенню престижу праці педагога посприяють наступні кроки: 

* своєчасна виплата заробітної плати, її підвищення з урахуванням рівня інфляції; 

* доплата за престижність праці, стаж, види педагогічної діяльності, шкідливі умови праці, за роботу у нічний час, тощо; 

* безперешкодне надання щорічних, додаткових оплачуваних соціальних відпусток, відпусток за ненормований робочий день, шкідливі умови праці ; 

* законодавчо визначена категорія працівників повинна користуватися податковою соціальною пільгою, правом виходу на пенсію “ за вислугою років ”. 

На передодні виборчого процесу, який відбудеться в жовтні місяці, Профспілка заявляє про готовність співпраці з будь-якими партіями, блоками, їх лідерами, окремими депутатами і кандидатами в депутати, які підтримають її соціальні вимоги. 

Профспілка була і залишається поза-політичним об’єднанням, головною метою якого є дотримання соціальних гарантій з боку держави по відношенню до працівників, та їх покращення. 

В той же час незрозумілим є ставлення до Профспілки з боку окремих керівників. Нажаль не всі директори вбачають в Профспілці соціального партнера, помічника, радника. Ще більш прикро від того, що серед керівників є не тільки директори, а навіть очільники освіти Глухівського та Кролевецького районів. 

Хочеться їх спитати: чи не правильні наші вимоги?; чи у ваших відомчих підрозділах вже все добре і не потребує покращення?; чи соціальне положення ваших працівників Вас не турбує; чи може помиляються всі 49 000 членів нашої організації? 

Я наголошую на тому, що профспілка ніколи не була в опозиції до керівника. Ми за співпрацю, за відкритий діалог, за чесність і прозорість у стосунках, за дотримання законодавства. Я впевнений, що тільки разом йдучи до спільної мети ми її досягнемо. А мета в нас одна – краща освіта, краща людина, краща країна. І нехай подумає кожний, якщо з нею не згоден. 

Я ще раз вітаю Всіх зі святом, бажаю мира і злагоди, добра і спокою, сімейного затишку в кожній родині і у нашій великій дружній родині освітян.

« Липень 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

banner3.png

banner1.png

banner2.png

banner4.png

banner5.png

BANNER6.png

Авторизація

Запам'ятати мене